سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرسول میرقادری – استادیار، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسین یوسف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
حسین پهلوان – کارشناس ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با وجود مطرح شدن ساختمانهای بتنی تونلی به عنوان گزینه ای قابل تأمل در مناطق لرزه خیز و تفاوت رفتار آنهابا سیستمهای دیوار برشی متعارف، آیین نامه های معتبر موجود ضوابط خاصی برای این ساختمانها ارائه نمی دهند و در طراحی این سیستم، ابهامات جدی در زمینۀ جزئیات بندی و انتخاب پارامترهای مهمی نظیر زمان تناوب، ضریب رفتار و ضریب اضافه مقاومت وجود دارد در مقاله حاضر ضمن معرفی این سیستم سازه ای، از مدل المان رشته ای و تحلیل استاتیکی غیرخطی جهت بررسی رفتار غیرخطی دو نمونه ی اجرا شده از این سازه ها در ایران براساس روند جزئیات بندی متداول خاص آنها مورد استفاده قرار می گیرد.