سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
احمد نمازی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه دانشگاه خوارزمی تهران
جعفر کیوانی قمصری – استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه خوارزمی تهران
افشین مشکوه الدینی – استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:
مطالعه رکوردهای نیرومند ثبت شده درزمین لرزه های با پارامتربزرگای بیش از۶نشان میدهند که ماهیت جنبشهای حوزه نزدیک یک گسل فعال دارای ویژگی های متفاوتی نسبت به زلزله های حوزه دورمی باشند این گونه رکوردها بطور کلی دارای یک بازه زمانی نه چندان طولانی حرکات شدید بوده بطریکه یک یا چندساختارپالس گونه با دامنه زیاد و دوره تناوب متوسط تا بلند نیز درتاریخچه زمانی آنها ملاحظه میشود این رکوردهای نیرومند دارای دانسیته ویژه انرژی زیاد بوده و انرژی جنبشی ناشی ازارتعاشات زمین به مانند یک حرکت ضربه ای برسیستم سازه ای ساختمان وارد میشود ازاین رو سازه های نزدیک گسل احتیاج به سیستم جاذب انرژی دارند تا بتواند انرژی جنبشی زلزله را با یک روند پیوسته جذب و مستهلک کنند و همچنین سازه پایداری خود را حفظ کند استفاده ازمیراگرهای هیسترتیک راهکارمناسبی برای جذب میزان زیادی ازاین انرژی جنبشی زلزله ها است دراین مطالعه سطوح عملکردی و رفتارمهاربندهای کمانش ناپذیر به عنوان میراگرهیسترتیک درزلزله های حوزه نزدیک و مقایسه آن با سایرسیستمهای مهاربندی جانبی متداول مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور ازسه نوع مهاربند درمدل ساختمان فولادی کوتاه مرتبه ۵طبقه با دهانه بزرگ استفاده شده است