سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمود عدالتی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ایلام
علی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

چکیده:
در طول سال های گذشته از کامپوزیت های FRP به صورت دورپیچی کامل به عنوان یکی از تکنیک های مهم در مقاوم سازی ستون های بتن آرمه استفاده شده است دراین مقاله برای ارزیابی رفتار منحنی تنش – کرنش ستون های بتنی دایره ای محصور شده با ورق FRP منقطع و نتایج آزمایشات انجام شده در این زمینه با محصورشدگی توسط فولاد مقایسه شده است سرانجام میزان تاثیر پارامترهای مهم بر میزان محصور کنندگی ورق های FRP منقطع و اثرات آنها بر منحنی تنش – کرنش متوسط بتن تعیین گردیده است نتایج به دست آمده در این مقاله از رضایت بخش بودن میزان محصور کنندگی و اقتصادی بودن این روش حکایت دارد