سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
هاجر حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد تهران شمال
حامد اسدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه دامغان
الهه رضوی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد تهران شمال
علی ارومیه ای – استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:
یکی از پارامترهایی که در بررسی های ژئومکانیکی سدها مورد ارزیابی قرار می گیرد مقدار نفوذپذیری توده های سنگی ساختگاه است متداول ترین روش جهت تعیین این پارامتر انجام آزمایش لوژن می باشد که در گمانه های اکتشافی و در اعماق مشخص انجام می شود سد بیدواز در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری شمال شرقی اسفراین واقع گردیده و از نوع خاکی سنگریزه ای با هسته رسی مایل است که بر روی پی آبرفتی قرار گرفته است در طی مطالعات مرحله اول و دوم تعداد ۱۹ حلقه گمانه حفاری شد که علاوه بر مغزه گیری مداوم آزمایشات نفوذپذیری و لوژان در مقاطع ۳ تا ۵ متری انجام گرفته است نتایج این آزمایشات بر اساس روش هولزبی مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر لوژان و نوع رفتارهای هیدروژئومکانیکی توده سنگ و یا سطح ناپیوستگی ها در مقطع آزمایش در این گمانه ها مشخص گردیده است در این تحقیق فراوانی لوژان و همچنین نوع رفتارهای هیدروژئومکانیکی حاصل از این ۱۹ گمانه در هر کدام از بخش های ساختگاه برآورد گردید. بر این اساس رفتار بدون جریان (NF) در تکیه گاه راست و رفتار اتساع (DI) در تکیه گاه چپ و بستر مهمترین رفتار هیدروژئومکانیکی این ساختگاه می باشند به علاوه توده سنگ ساختگاه سد بر اساس نفوذ پذیری در رده زیاد تا خیلی زیاد قرار دارد.