سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحسان معتمد الشریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
اکبر قاضی فرد – دکتری زمین شناسی مهندسی
محمود هاشمی اصفهانیان – دکتری مکانیک سنگ

چکیده:

یکی از پارامترهایی که در بررسی ژئوتکنیکی مورد ارزیابی قرار می گیرد تعیین مقدار نفوذ پذیری در توده های سنگی است که متداولترین روش جهت تعیین این امر انجام آزمایش لوژان می باشد که در مقاطع گمانه های اکتشافی و درفواصل معین انجام می شود. مقادیر فشار و آبگذری در هر پله بصورت نمودارهای فشار – آبگذری (P-Q) ترسیم می شوند که با توجه به رفتار توده سنگ در برابر جریان و فشار نمودارهایی با اشکال مختلف ترسیم می شوند که توجه به شکل منحنی می توان رفتار توده سنگ را در برابر جریان و فشار اعمال شده ارزیابی کرد.