سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شیدایی – استادیار بخش عمران دانشگاه ارومیه
رامین بهرامی نژاد – کارشناسی ارشد عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

روشهای مختلفی برای بررسی کمانش ستونها وجود دارد، که در این میان می توان به روشهای تجربی نیمه تجربی بسته فرم و همچنین روشهای عددی مبتنی بر نرم افزارهای المان محدود اشاره کرد. به کارگیری این روشه ا جهت تعیین رفتار کمانشی و پس کمانشی اعضای فشاری اغالب وقت گیر بوده و هر یک از آنها دارای پیچیدگی خاصی می باشد. اخیرا به کارگیری شبکه عصبی در شاخه های مختلف علوم برای حل مسائل پیچیده مطرح گردیده است. اساس کار شبکه عصبی بر پایه آموزش همانند مغز انسان استوار است. شبکه عصبی با چند دور آموزش، یک تابع کلی به عنوان پاسخی برای مساله غیر خطی ارائه می دهد که ضرایب موجود در این تابع با افزایش تعداد آموزش ها اصلاح می گردد. داده هایی که در این مقاله جهت آموزش شبکه عصبی به کار رفته اند با ایتفاده از نرم افزار المان محدود به دست آمده اند. پس از آموزش شبکه عصبی می توان رفتار کمانشی و پس کمانشی ستون ها را به دقتتخمین زد. در مقاله اخیر روش جدیدی مبتنی بر استفاده از شبکه عصبی برای بررسی رفتار کمانشی ستون و همچنین پیش بینی بار بحرانی کمانش ستون بیان شده است.