سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان غزل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه آب دانشگاه ارومیه
ناصر وجدانی – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور سامان آبراه

چکیده:

رودخانهها از اجزاء مهم طبیعت محسوب می شوند و زندگی بشر و سایر موجودات زنده وابسته به این منبع طبیعی میباشد. رودخانهها در طی میلیونها سال مسیر خود را ایجاد کردهاند و در طی این دوره زمانی شکل و فرم پایدار خود را بدست آوردهاند. هرگونه تغییر در مسیر رودخانهیا ایجاد مانع در مسیر حرکت جریان رودخانه میتواند مشکلاتی را در سیستم رودخانه بوجود آورد از جملهی این تغییرات می توان به تغییر شرایط هیدرولیکی جریان (شیب، عمق جریان، سرعت جریان)، تغییر در راستای رودخانه، فرسایش موضعییا عمومی در مسیررودخانه و موارد دیگر اشاره کرد. پایههای پل و تکیهگاههای بزرگراهها معمولاً باعث ایجاد مانع دربرابر جریان سیلابی شده و باعث افزایش سرعت و توسعه جریانهای گردابی میشوند و اینگونه افزایش سرعت جریان وتوسعه گردابها اغلب باعث شروع عمل آبشستگی در نزدیکی فونداسیون پل میشود. هدف از این مقاله ارزیابی ۹ رابطه محاسبه عمق آبشستگی موضعی در محل تکیهگاه پل با استفاده از دادههای صحرایی میباشد. نتایج
نشان میدهد که از بین روابط مورد بررسی، روابط گیل ( ۱۹۷۲ )، هافمنز ( ۱۹۹۵ ) و ریچاردسن و دیویس ۲۰۰۱ ) نتایج مناسبتری را ارائه میدهند.