سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید صادق زاده حمایتی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل
مجید دهقانشمار – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر وزن اشتکلینگ و تراکم بوته روی نحوه تسهیم آسیمیلای گیاهی بین اندام های رویشی و زایشی بوتته های بذری چغندرقند این آزمایش طی دو سال (۱۳۷۷- ۱۳۷۸) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل اجرا شد. عامل وزن اشتکلینگ از سه سطح ۵۰-۱۰۰، ۱۰۰-۲۰۰، ۲۰۰-۳۰۰ گرم و عامل تراکم بوته از سه سطح ۳/۸۴۶، ۳/۰۷۷، ۲/۵۶۴ بوته در مترمربع تشکیل شده بود که بهص ورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به صورت اجرا گذاشته شد.