سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کاهه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران
محسن پوررضا بیلندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در برخی از مقاطع رودخانه بدلیل عدم وجود ایستگاههای اندازهگیری ایجاد روابط دبی – اشل غیرممکن می – باشد . در چنین مواقعی لازم است با استفاده از روشهای تحلیلی و هیدرولیکی و با توجه به اندازه ذرات و فرم بستر روابط دبی – اشل مصنوعی محاسبه شوند . برخی از مهمترین این روشها عبارتنداز : انیشتین – بارباروسا، شن، انگلوند – هانسن و وایت و همکارانش . دراین تحقیق تعیین منحنیهای دبی – اشل ایستگاه ملاثانی و اهواز بر روی رودخانه کارون با استفاده از روشهای ذکر شده محاسبه و با رابطه دبی اشل اندازه گیری شده مقایسه گردیده است . نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که روش انگلوند در ایستگاه اهواز برای شرایط کاملا سیلابی و روشهای انگلوند و انیشتین در ایستگاه ملاثانی رابطه دبی – اشل نسبتا دقیقتری را نسبت به روشهای دیگر برآورد میکند .