سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رستم گل محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای و دانشجوی دوره دکترای مهندسی محیط زیست
مریم اسلامی – کارشناس بهداشت حرفه‌ای
زهرا محمدی ثمر – کارشناس بهداشت حرفه‌ای
مژگان موسیوند – کارشناس بهداشت حرفه‌ای

چکیده:

تأمین روشنایی مطلوب‌تر صنایع و حرف مختلف یکی از مؤلفه‌های مهم در تأمین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کارگران است. روشنایی نامطلوب علم و تحقیق راحتی شاغلین، کاهش بهره‌وری، کاهش کیفیت محصول، اختلال در فرایند دودی، می‌تواند لقمان یک ریسک فاکتور مهم در بروز حوادث شدید به یک عامل مهم مخاطره زای روانی باشد. مقاله حاضر حاصل نتایج پنج مطالعه ارزیابی روشنایی در صنایع بالای ۲۰ نفر کارگر مناطق صنعتی شهرهای مشهد، از این، همدان، تنکابن و امل می‌باشد که به صورت مقایسه و تحلیل تهیه شده است. توضیح اینکه بررسی‌های فوق با سوگیری منطقه‌ای خاصی انجام نشده است. در این مطالعات در کلیه کارخانجات مورد بررسی کارگاه‌های اصلی از نظر پارامترهای مهم مطلوبیت روشنایی شامل شدت روشنایی عمومی (برابر الگوی IES دست وضعیت طراحی روشنایی، نور چراغ‌ها، چیدمان چراغ‌ها و وضعیت نگهداری سیستم روشنایی و چراغ‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه‌گیری روشنایی در ساعات انجام شده است که اثر مداخله روشنایی روز به حداقل ممکن بوده است. در ۲۶۷ کارگاه صنعتی مورد مطالعه تعداد ۱۵٬۹۷۶ نفر کارگر مشغول کار بوده‌اند و بر اساس تحقیق محدوده متوسط شدت روشنایی عمومی کارگاهی مورد بررسی برابر LUX 14 – 88 و محدود متوسط روشنایی عمومی مورد نیاز (استاندارد) آن صنایع LUX – 178 بوده است. از مجموع کارگاه‌های مورد مطالعه ۲۲۳ کارگاه صنعتی (معادل ۸۳/۵در صد) روشنایی نامطلوب داشته‌اند که در آن کارگاه‌ها و ۳٬۹۳۷ نفر کارگر (معادل ۶۹/۷در صد کل کارگران مورد مطالعه) مشغول بکار بوده‌اند. در کارگاه‌های مورد بررسی از نظر درک نگهداری چراغ‌ها و سیستم روشنایی داخلی تنها ۹۶، نگاه (معادل ۳۶%) در وضعیت خوبی و مابقی در وضعیت نگهداری متوسط و ضعیف بوده‌ام. شاخص‌های مهم روشنایی داخلی در این تحقیق بیانگر وضعیت نگران کننده‌ای است به طوری که ۶۹/۷ در صد کارگر آن به ۸۳/۵ کارگاه‌ها در وضعیت روشنایی نامطلوبی قرار داشته‌اند و نتایج فوق ضرورت اجرای یک طرح ملی در جام را برای تأمین روشنایی مطبوع برای کار شاغلین طلب می‌نماید.