سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خسرو جراحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -دانشگاه تربیت مدرس
محسن وفایی سفتی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه تربیت مدرس
حسن نادری – کارشناسی ارشد مهندسی مخ ازن – پژوهشگاه صنعت نفت
فرهاد مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در شرایط نامطلوب برداشت نظیر ویسکوزیته زیاد نفت، کشش میان سطحی بالای آب -نفت ، نفوذپذیری پایین ، نفت دوست بودن شبکه وعدم پیوستگی در شکافهای مخزن ، اضافه کردن موادی جهت ا زدیاد برداشت نفت اجتناب ناپذیر خواهد بو د. در این حالت برای افزایش برداشت نفت توسط نیروهای موئینگی و گرانشی، تزریق آب و گاز از گزینه های مورد نظر در مهندسی مخزن است. از طرفی دیگر، این فرآیندها کارایی چندانی در برداشت نفت از مخازن نفت دوست شامل نفت سنگین ندا رند . در این مورد از تزریق امتزاجی گاز ، تزریق مواد شیمیایی و حرارتی جهت فایق آمدن بر این مشکلات استفاده می شو د. دراین تحقیق، روشهای مختلف ازدیاد برداشت نفت سنگین و پارامترهای مؤثر بر آن از قبیل نوع سنگ مخزن، ویسکوزیته نفت و شرایط عملیاتی بر پایه مشاهدات تجربی ارائه شده است. علاوه برآن، فرآیندهای فوق از لحاظ اقتصادی نیز با یکدیگر مقایسه شده اند.