سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدایار عبداللهی – کارشناس ارشد آبخیزداری
سیدجواد ساداتی نژاد – اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
محمد شایان نژاد – اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
علیدلاور خلقی – اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در بسیاری از مدلها و روشهای آماری هیدرولوژیکی نیاز به آمار بارش سالانه یک یا چند ایستگاه است. از طرفی دلایل متعددی وجود دارد که عامل از دست رفتن آمار یک سال یا چند سال می گردد. در اینجا چند روش بازسازی داده های بارش با استفاده از نرم افزار ویژه ای که بدین منظور توسط تیم پژوهشیدانشگاه شهرکرد توسعه داده شده ارزیابی شده است. در این مطالعه موردی تطویل داده های بارش ایستگاه بهشت آباد به روش تکنیک حذف اعتباری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که روش ایستگاه معرف اولویت اول و رگرسیون چند متغیره خطی اولویت دوم برای تطویل داده ها را دارا می باشد.