سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود علی جمشیدی – کارشناس ارشد دانشگاه مازندران
بهرام نوایی نیا – استادیار دانشگاه مازندران
جواد واثقی امیری – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

تحلیل دینامیکی سدهای بتنی بدلیل وجود مخزن، نسبت به سازه‌های متعارف از پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌باشد. این پیچیدگی عمدتاً ناشی از تفاوت رفتاری آب مخزن با مصالح تشکیل دهنده جسم سد و یا پی آن می‌باشد. به منظور در نظر گرفتن اثر مخزن در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی از دو روش اویلری و لاگرانژی می‌توان استفاده نمود. استفاده از روش اویلری در مدلسازی مخزن منجر به تشکیل دستگاه معادلات درگیر(کوپل) می‌گردد، در حالیکه در روش لاگرانژی از همان معادلاتی استفاده می‌شود که برای مدلسازی سازه (سد وپی آن )استفاده می‌گردد. هدف از این مقاله مقایسه و نیز بررسی مزایا و معایب دو روش مذکور در مدلسازی مخزن سدها و تحلیل دینامیکی آنها می‌باشد. علاوه بر این، هر دو روش مورد نظر در تحلیل سیستم سد-مخزن جهت تعیین فشار هیدرودینامیک مخزن روی دیواره سد و تغییر مکان سد تحت بار زلزله، برای سیستم های سد و مخزن با ابعاد و مشخّصات مختلف و تحت بار های زلزله متفاوت مورد استفاده قرار گرفته اند. سپس نتایج حاصل از تحلیل سیستم سد-مخزن برای دو روش لاگرانژی و اویلری از جنبه‌های مختلف نظیر دقت، کاهش حجم محاسبات، تاثیر فرکانس بارگذاری و تاثیر شرایط مرزی با یکدیگر مقایسه گردیده‌اند.