سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصرت اله اسماعیلی – دانشگاه گنت، دانشکده کشاورزی، گروه مدیریت و حفاظت خاک

چکیده:

به منظور بر آورد تبخیر و تعرق شاخص با استفاده از پارامتر های اقلیمی مختلف تعداد زیادی از روشهای تجربی درمناطق مختلف به وسیله دانشمندان پیشنهاد شده است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی نتایج حاصل از دو نرم افزار برآورد تبخیر و تعرق شاخص که هر یک دارای چند روش به همین منظور است در مقایسه با روش پنمن- مانتیس به عنوان روش شاخص می باشد. همچنین بررسی اثر اقالیم مختلف در نتایج حاصل ازکاربرد روشهای مورد استفاده از دیگر اهداف این تحقیق بوده است. نتایج حاصل ضمن مشخص نمودن روشهای مناسب برای اقالیم مختلف منطقه طرح نشان داد که هر چند برخی از روشها نتایج قابل قبولی برای بعضی از اقالیم بدست می دهند، ولی نتایج حاصل از کاربرد روشهای مشابه مورد استفاده برای اقالیم مختلف بعضا بسته به اقلیم مورد استفاده متفاوت می باشد.