سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد تقی دستورانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

موضوع کم آبی در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک معضل بزرگی به شمار می رود که اکثر فعالیتهای عمرانی از جمله توسعه فضای سبز شهری را با مشکل مواجه می نماید.امروزه بشر از آخرین فن آوری های موجود علمی و عملی برای حل این مشکل کمک می گیرد.استفاده بهینه از منابع آبی موجود و نیز تلاش در جهت دستیابی به منابع آبی جدید دو راه حل عمده برای رفع نسبی این مشکل بشمار می روند.برنامه ریزی جهت جمع آوری آب باران از سطوح آماده آب شهری (پشت بامها سطح عایق کارخانجات و انبارهاباند فرودگاه ها سطح معابر خیابانها و جادهها و …)و نیز طراحی و اجرای پروژههای استحصال آب از مه و شبنم دو روشی هستند که در بسیاری از مناطق کشور می تواند منبع آب پایدار و مناسب را جهت توسعه فضای سبز ایجاد نماید.در این مقاله ویژگیها و چهار چوب کلی این روشها جهت تامین آب به منظور توسعه فضای سبز مورد بررسی قرار گرفته و مناطق مناسب در ایران (از جنبه های مختلف) برای بهره گیری از این روشها بطور کلی ارزیابی گردیده است.