سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هاشم شاهسونی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزی
ایرج پیروز – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکد مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

تدوین آیین نامه طراحی ساختمان های مقام در برابر زلزله، موجب رونق ضوابط مهندسی در روند ساخت و ساز کشور شده است. در عین حال تلاش برای اجرای فراگیر آن در کاهش خسارات ناشی از زلزله بسیار موثر بوده است. یکی از بخش های این آیین نامه اشاره به کیفیت پی ساختمان ها دارد.
این کیفیت بر اساس سرعت موج برشی در لایه های زیر سطحی تعیین می گردد. از روش های معمول در بدست آوردن پروفیل سرعت موج برشی، روش لرزه نگاری درون چاهی می باشد.
این روش به دلیل نیاز به حفر گمانه پر هزینه، وقت گیر و مخرب می باشد. بجای این روش، روش جدیدی به نام روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی معرفی شده است.
در این مطالعه در یک محل از محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود برداشت به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی انجام گرفته و نتایج آن با نتایج حاصل از روش لرزه نگاری درون چاهی با یکدیگر مقایسه شده است تا قابلیت این روش در تعیین سرعت موج برشی لایه های زیر سطحی آشکار گردد.