سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام وهدانی – استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
نعیمه جعفری فر – کاشناس سازه – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، امور سد و نیروگاه، بخش سازه،
محمدعلی کریمی – کارشناس ارشد سازه – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، امور سد و نیروگاه ، بخش

چکیده:

یکی از اصلی ترین بارهای وارد بر تونلهای آب بر نیروگاه برقابی، فشار آب داخلی است و با توجه به شرایط حاکم بر غالب این تونلها عملا استفاده از پوشش فلزی در نواحی پر فشار این تونلها اجتناب ناپذیر می نماید. در طراحی ابعاد و مشخصات پوشش فلزی، مهمترین سوال، نحوه مشارکت توده سنگ در تحمل فشار آب داحلی است که تابع عملکرد و رفتار مکانیکی توده سنگ اطراف تونل می باشد. با توجه به شراط پیچیده توده سنگ ، در حال حاضر در بیشتر موارد یا زا مشارکت توده سنگ در باربری صرف نظر می شود، و یا با در نظر گرفتن یک مدل رفتاری تقریبی ساده شده از توده سنگ، کار تحلیل وطراحی پوشش صورت می پذیرد. در این مقاله سطح دقت و اعتبار روش تقریبی تحلیل اندر کنش پوشش فلزی و توده سنگ، با کمک یک مدل و روش تحلیلی نسبتا دقیق مورد نقد وارزیابی قرار گرفته است.