سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود محمدپور – گروه زمین‌ شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سوزان کریم نژاد طاری – گروه زمین‌ شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمدجواد بلور چی – گروه زمین‌ شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات مدنی کشور
فرهاد انصاری مقدم – گروه زمین‌ شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

طبقه‌بندی امتیاز دهی توده شیب SMR که توسط رومانا ROMANA 1985 2003 ارائه گردیده است جهت تعیین رده سنگین و نوع گسیختگی دامنه‌های سنگی و طراحی نگهدارنده لازم به کار گرفته می‌شود. این طبقه‌بندی برای ۳۷ تا من سنگی دارای پتانسیل سنگ افت ROCK FALL در مسیر جاده چالوس انجام شده است. در محدوده مطالعاتی احتمال رخداد گسیختگی های صفحه‌ای و گوه ای بیشتر از گسیختگی واژگونی می‌باشد. در بین دامنه‌های ماسه سنگ این ( سازند کهر ، لالون و درود) دامنه‌های ماسه سگی درود باد کمترین میزان SMR 58-54 به سیستم نگهدارنده کامل (جوی پای شیب ، پیچ سگ‌های منظم و بتون پاشی موردی) نیازمند می‌باشند. دامنه‌های ماسه سنگی سازنده کهر دارای بیشترین میزان پایداری و بالاترین میزان SMR میانگین ۷۰ می‌باشند. در محدوده مورد مطالعه هیچ دامنه سنگی از پایداری کامل برخوردار نمی‌باشد (به جز یک دامنه ماسه سنگی کهر) و همگی نیازمند به کارگیری روش‌های تثبیت و نگهدارنده لازم و مناسب می‌باشند .