سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – استادیار مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گ
غلامرضا شاه محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهن
علی کمندی – کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گرو

چکیده:

در سالهای اخیر ، تحقیقات درباره معماری نرم افزار، به یکی ازمباحث مهم در حوزه مهندسی نرم افزار تبدیل شده است و تحلیل معماری نرم افزار، یکی از موضوعات اصلی دراین حوزه می باشد. به علت نقش کلیدی معماری در حیات سیستم، ارزیابی معماری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. ارزیابی معماری برای تعیین شایستگی معماری با توجه به صفات کیفی مورد نظر یکی از مهمترین موضوعات در توسعه نرم افزارهای مبتنی بر معماری می باشد. هدف از تحلیل معماری سیستم های نرم افزاری پیش بینی کیفیت سیستم قبل از ساخت، تشخیصریسکها و وارسی نیازهای کیفی مورد نظر در طراحی می باشد.عموما، کیفیت معماری با تحلیل اثر سناریوها بر روی مولفه های معماری تعیین می شود. در این مقاله ضمن دسته بندی ، روش های مختلف تحلیل معماری نرم افزار به طور اجمالی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.