سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین نکوئی – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
عباس باباخانی فرمی – دانشیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
حمید سلطان‌زاده – دانشیار، گروه مهندسی برق، داشکده فنی، دانشگاه تهران – آزمایشگاه پردا

چکیده:

در این پژوهش مقوله حل مسأله معکوس MEG بر مبنای مدل منابع توزیع شده مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور هفت روش معملو ارائه شده در این زمینه برای مکانیابی محل دو قطبی های جریان معادل، پیاده سازی گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ادامه بر مبنای نتایج به دست امده روش ترکیبی مناسبی ارائه می گردد که دارای مزیت های روش های مختلف می باشد. در این بررسی از شبیه سازی فعالیت های مغزی برای ارزیابی و مقایسه عملکرد روش های مختلف استفاده می شود. در شبیه سازی از مدل استخراج شده از داده های واقعی برای ساختار آناتومیکی و محل قرار گیری سنسورها استفاده می شود. در انتها تعدادی از روش ها و روش ترکیبی ارائه شده بر روی داده های واقعی به دست آمده از یک فعالیت حسی حرکتی اعمال گردیده و نتایج حاصل ارائه می گردد.