سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجلیل صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
فرهاد هنردوست – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی اداره منابع طبیعی گرگان

چکیده:

زمین لغزش ، حرکت توده ای مواد دامنه ای توسط نیروی ثقل و دیگر نیروها و فرآیندهای تحریک کننده است که به عنوان پدیده ای طبیعی و ضایعه آفرین همواره در زندگی انسانها مطرح بوده است و به طور جدی امکانات اقتصادی و در نهایت، آرامش فرد و جامعه را تهدید می کند. زمین لغزش، همچون سایر پدیده های طبیعی نتیجه حضور و تاثیر متقابل عوامل گوناگون همچون فاکتورهای ژئوفیزیکی، زمین ساختی،ژئوتکنیکی و فعالیتهای انسانی است. با تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، می توان مناطق پر خطر را ازمناطق کم خطر جدا کرده و نسبت به استفاده از آنها و گسترش سازه های عمرانی و جلوگیری از خسارات زمین لغزش برنامه ریزی و قانونگذاری نمود. در این مطالعه، پهنه بندی خطر زمین لغزش درحوزه آبخیز خلین دره استان گلستان به روش حائری – سمیعی انجام شد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که ۶۱/۰۱ درصد از سطح منطقه در کلاس خطر بسیار کم و حدود ۳۰ درد از سطحخ منطقه در کلاس خطر متوسط و زیاد می باشد. روش حائری – سمیعی کارآیی لازم، در پهنه بندی خطر زمین لغزش در مقیاس بزرگ (۱:۵۰۰۰۰) را در حوزه آبخیز خلین دره ندارد. بنابراین در اثر استفاده این روش (حائری – سمیعی) در مناطق کوچک، شاخص های آن با توجه به ویژگی های آبخیز منطقه تغییر داده شود تا مطالعات با دقت بیشتری انجام گردد.