سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار گروه خاک و پی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی نصرالهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت سدهای خاکی، ابعاد این سدها به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. ناپایداری و شکست چنین سدهایی می تواند خسارات جبران ناپذیری را در منطقه ایجاد نماید. سد کرخه بزرگترین سد کشور از نوع خاکی با هسته رسی مخلوط است. این مقاله به بررسی فشارهای منفذی هسته سد کرخه پس از اعمال شتاب زمین لرزه می پردازد. هنگامیکه یک سد خاکی تحت تاثیر نیروی جنبش زمین قرار می گیرد فشارهای منفذی هسته تحت تاثیر این نیرو تغییر م ینماید. افزایش فشارهای منفذی و باقی ماندن آنها در این حالت م یتواند سبب بروز مشکلات جدی در پایداری سد شود. در این مقاله فشارهای منفذی هسته سد کرخه پس از اعمال امواج لرزه ای محاسبه شده و تغییرات آن نسبت به حالت پیش از زمین لرزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا نواحی از هسته که در هنگام زلزله فشارهای آب منفذی بالایی را ایجاد م ینمایند شناسایی شده و نسبت فشارهای منفذی به تنش های موجود در این مناطق مورد بررسی قرار گرفته است.