سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزین کریمی – کارشناس مکانیک خاک و پی- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
مهرداد گنودی – کارشناس مکانیک خاک و پی- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

هر ابزار که در یک سد خاکی نصب می شود باید جوابگوی سوال مشخصی باشد. موقعیت و آرایش این ابزارها با طرح سوالات ژئوتکنیکی لازم برای کنترل رفتار سد تعیین می شود. از این رو تعدادی مقطع برای ابزاربندی در طول سد انتخاب و با توجه به ارتفاع آن مقطع و نتایج حاصل از تحلیل تنش و تغییر شکل … در ترازهای مختلف ابزار دقیق نصب می شود. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ابزار دقیق، تصویری دقیق از تمام تغیرات و ایمنی سد در دراز مدت در اختیار قرار می دهد. این امر در صورتی امکان دارد که قبلا مراحل ابزاربندی شامل طراحی مقاطع ابزار دقیق، نصب ابزار، نگهداری و کالیبراسیون این دستگاه ها به طور صحیح و با دقت کافی انجام شده باشد. با ارزیابی رفتار سد می توان وضعیت پیش بینی شده در مرحله طراحی را با وضع موجود مقایسه کرده و با مقایسه اختلاف در صورت لزوم طرح را اصلاح و در غیز این صورت آن را تایید کرد. دراین مقاله با استفاده از نتایج ابزار دقیق عملکرد سد جره در دوران ساخت، برای دستیابی به اهداف فوق الذکر مورد ارزیابی قرار می گیرد.