سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحله سرحدی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان-کارشناس هواشن

چکیده:

قسمت های زیادی از کشور ما جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود که از مهمترین ویژگی های آن می توان به کمبودبارش و نوسانات شدید بارندگی اشاره کرد که خود سبب وقوع خشکسالی می گردد، که وقوع این خشکسالی ها نیز اثرات بسیار زیانباری را بر بخش های مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما تحمیل می کند.از جمله عوارضی که ارتباط تنگاتنگی را با پدیده خشکسالی داراست و به سرعت تحت تاثیر آن قرار می گیرد و نسبت به آن واکنش سریع تری را بروز می دهد، پوشش گیاهی می باشد. لذا پیدا کردن یک ارتباط منطقی بین وقوع خشکسالی و واکنش گیاهان منطقی بنظر می رسد.