سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پیشوایی – استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ۷۱۴۴۱ شیراز
ارمغان انصاری بصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،
فرید اسماعیلزاده – رئیس اداره پیش بینی، اداره کل هواشناسی استان فارس

چکیده:

روش هارمونی برای تحلیل بارش فصلی در ایران با ۴۲ ایستگاه همدیدی استفاده گردید. داده های جمع بارش ماهیانه (MPT) با طولانی ترین دوره ثبت در ۲۰۰۳-۱۹۵۱ میلادی ورودی مدل هارمونی بودهاند. از میان هارمونی حاصله، هارمونی نخست کاملاً غالب بوده و پس از آن در خیلی از نقاطهارمونی دوم تعیین کننده رژیم بارش سالیانه هستند. بارش بیشینه سالیانه در کشور بجز در حاشیه خزر در زمستان ها رخ می دهد که ناشی از جریان های غربی مدیترانه ای است. در حالیکه بارش های نیم ساله تحت تاثیر تغییر فصل در پائیز و بهار قرار داشته و همراه با عامل همرفتی هستند. تابع بارش ماهیانه برای هر ایستگاه ساخته شد که بعنوان مرجع در تحلیل توزیع بارش یک سال خاص قلمداد می شود. روند تغییرات زمانی شاخص های غالب، نوسان در اقلیم رژیم بارش از نوع فصلی و حاد را در کشور نشان داد.