سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن صمدی خوشخو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه جاوید – کارشناس مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین خلیلیان –

چکیده:

در این پژوهش نمونه های فولادی از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶L به روش جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی به یکدیگر اتصال داده شد و ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی نمونه های جوشکاری شده بررسی شده است. بررسیههای متالوگرافی نشان می دهد که منطقه جوش شامل دندریت های آستنیت می باشد و مقاداری فریت به صورتهای کرمی شکل و لسی در آن وجود داشته است. همچنین ساختار میکروسکوپی منطقه تحت تاثیر حرارت جوش، شامل دانه های آستنیت می باشد که نسبت به اندازه دانه های فلز پایه، دارای دانه های درشت تری می باشد. آزمایش های مکانیکی نشان می دهد که استحکام تسلیم و استحکام کششی فولاد جوشکاری شده در مقایسه با فولاد خام، قابل قبول می باشد و چقرمگی و انعطاف پذیری فولاد جوشکاری شده در حد نمونه خام می باشد. همچنین تغییرات سختی در فلز جوش و منطقه متاثر از حرارت ناچیز می باشد و تنها در مرز فلز جوش و منطقه مجاور کاهش کمی در سختی مشاهده می شود.