سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احسان پایندان – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
اسماعیل میرباقری – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بسیاری از پروژه ها که فرض میشود تحت کنترل هستند ، با ریسک به عنوان رخدادی شناخته نشده روبرو گردیده و کوشش میکنند آن را کنترل کنند . اکثر پروژه ها چنین رخدادهایی را به خوبی از سر رد میکنند . ولی با یک تلاش جامع مدیریت ریسک ، یا رویدادهای ریسک قبل از وقوع آنها شناسایی و کنترل میگردند و یا برنامهای تهیه میشود که در زمان وقوع این رویدادها با آنها مقابله کند . با در نظرگرفتن این مفاهیم پایه ای ، امکان مقابله با ریسک به وجود میآید . لذا ابتدا باید نسبت به شناسایی ریسکهای محتمل پروژه اقدام کرد . اگر ریسک ها را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که هیچ عملی نباید انجام گیرد باز بهتر از آن است که آنها را شناسایی نکرده باشید . در این مقاله روشهایی برای ارزیابی ریسک ، روشهای آماری و تئوری تصمیم توضیح داده شده است .