سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

در بیشتر واحدهای فرایندی صنایع شیمیایی کارکنان بامواد شیمیایی مختلفی در تماس هستند که عدم رعایت اصول ایمنی وبهداشت شغلی در هنگام کار با آنها عوارض سوء متنوعی را برای آنها در پی خواهد داشت. برای تصمیم گیری در مورد اقدامات کنترلی و کاهش سطج ریسک به سطح قابل قبول لازم است ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با مواد شیمیایی در این فرایندها به طور اختصاصی به منظور ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با مواد شیمیایی، به عنوان یکی از عناصر اصلی و مهم در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، ارائه می گردد. در این روش پس از شناسایی دقیق عوامل شیمیایی در وظایف شغلی کارکنان و فرایندهای کاری درجه خطر (HR) و درجه مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی (ER) محاسبه شده و در نهایت سطح ریسک بهداشتی مواجهه با مواد شیمیایی در هر یک از وظایف شغلی تعیین می گردد. بدین ترتیب کلیه وظایف شغلی از نظر ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی اولویت بندی می شوند و می توان در مورد اقدامات کنترلی در مورد آنها تصمیم گیری کرد.