سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی اشرفی –
طاهره مومنی –

چکیده:

برای بدست آوردن تخمین مناسبی از احتمال شکست در خطوط لوله، همواره ارزیابی مناسب ریسک می تواند بسیار راهگشا باشد . وضعیت ریسک در فاصله بین دو نقطه از طول خطوط لوله از طریق مدل ریسک و بر اساس تمام اطلاعات در دسترس، تعیین می شود . این نمره ریسک از لحاظ تئوریکی می تواند نرخ وقوع نشت خطوط لوله را نیز مشخص کند . در این مقاله سعی شده است که با معرفی یک متدولوژی مناسب برای ارزیابی ریسک کارایی فرایند مدیریت ریسک را افزایش دهد و از طرفی با توجه به اهمیت جنبه های محیطی ریسک در خطوط لوله روشی برای محاسبه ریسک عوامل محیطی ارائه شده است . در پایان به چگونگی استفاده از نتایج یک مدیریت ریسک در طراحی برنامه نگهداری و تعمیرات اشاره شده است .