سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد خدادادی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد حیاتی – ۱- گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدرضا توکلی محمدی – ۱- گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی مرزبان – ۱- گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

فلزات سنگین بعنوان عوامل خطرناک و آلاینده محیط زیست مورد توجه و ارزیابی فراوان قرار گرفته‌اند. این فلزات از طریق آب، خاک و هوا به واسطه منابع مختلف طبیعی و مصنوعی به چرخه طبیعت منتقل می شوند و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت خطرناکی در آنها ایجاد کرده و در نتیجه، به عنوان یک مخاطره جدی در ادامه حیات موجودات زنده تلقی می‌شوند. لذا برای کاهش مشکلات زیست محیطی این فلزات نیاز به شناسایی منابع طبیعی و انسان ساز آنها می باشد. در واقع، شناسایی این عوامل ریسک‏زا و آگاهی از میزان و نوع تاثیرات آن ها از یک سو و رتبه بندی درست واحدهای آلوده کننده از سوی دیگر، گامی اساسی در جهت ارزیابی صحیح و پاسخ دهی به موقع و مناسب به این ریسک ها می باشد و کاهش زیان این رویداد‏ها را در صورت وقوع به دنبال دارد. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناسایی پتانسیل های منابع آلاینده فلزات سنگین جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و آرسنیک در استان زنجان و نمونه برداری از آنها بتوان با استفاده از رویکردهای علمی و صحیح نظیر تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه، شاخصی را جهت رتبه بندی واحدهای آلوده کننده، جهت ارزابی کمی و دقیق تر ریسک ها ارائه داد و با توجه به رتبه های بدست آمده، برای پاسخ گویی به آن ها در زمان مناسب برنامه ریزی کرد