سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسماعیل صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محسن امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از چالشهای پیش روی بانکها عدم بازگشت منابع تخصیص داده شده به مشتریان می باشد ، لذا ضرورت کاهش ریسک در تراکنشهای مالی سبب شده است تا در سالهای اخیر سیستمهای ارزیابی مشتریان درموسسات با سرعت فزاینده ای رو به افزایش گذارد . در این مقاله سعی شده است با بررسی روش های ارزیابی کشورهای پیشرو در این زمینه از جمله آمریکا ،پرتقال و تایوان شرحی از
مهمترین ابزارها از جمله شبکه های عصبی وسیستمهای خبره قانون محور معرفی گردد . در پایان نیز به بررسی روشهای تصمیم گیری پرداخته شده و شاخص هایی چون استراتژیکی ،تاکتیکی و عملیاتی مورد نگرش قرار گرفته است