سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز روزخش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
حمیدرضا پیروان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

در این بررسی ابتدا دو ساختگاه با عنوان گزینه‌ی‌ یک و گزینه‌ی‌ دو و سپس با افزوده شدن یک گزینه‌ی دیگر در طول مطالعات با عنوان گزینه‌ی صفر، از لحاظ زمین‌شناختی ساختمانی، ویژگی‌های مهندسی سنگ و پی، حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش و ریزش و لغزش، واگرایی و تورم پذیری لایه‌های ریزدانه، هندسه‌ی مخزن از نظر آبگذری و پایداری و میزان تبخیر آب از سطح دریاچه و نیز مسیر انتقال آب از مخزن سد به دشت دهلران که از اراضی با ریخت‌شناسی بسیار متغیر و غیریکنواختی عبور می نماید، مورد مقایسه و ارزیابی فنی قرار گرفته است.