سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود عبدی ریسه – دانشجوی زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ماشااله خامه چیان – دکتری زمین شناسی مهندسی از دانشگاه ساگا ژاپن عضو هیئت علمی دانشگاه تر
محمدرضا نیکودل – دکتری زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشگاه ت

چکیده:

اولین گام در بررسی های مهندسی ساختگاه سد آماده سازی اطلاعاتی از قبیل زمین شناسی عمومی، تکتونیک، سنگ شناسی و درزه داری آن ساختگاه می باشد. تلفیق این داده ها با داده های زمین شناسی مهندسی منطقثه مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق بررسی های مذکور برای ساختگاه سد داریان در شمال غرب شهرستان پاوه تشریح خواهد شد. این مطالعات با استفاده از داده های حاصل از ۳۰ گمانه اکتشافی و برداشت های صحرایی صورت گرفته است. خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ ها و تزریق پذیری توده سنگ با استفاده از داده های بدست آمده از تزریق آزمایشی نیزمورد ارزیابی قرار گرفته است.