سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
غلامرضا خانلری – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی اکبر مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلیسینا
محمد نیکخواه – کارشناس ارشد آب منطقهای همدان

چکیده:

سد مخزنی امام زاده ناصر از نوع خاکی غیر همگن با هسته رسی به ارتفاع ۴۳ متر از پی و طول تاج ۱۴۰۰ متر و حجم مخزن ۳۴ میلیون مترمکعب، می باشد . از آنجای که اغلب سازه های مختلف همچون سدها و تونل ها در توده های سنگی بنا می گردند، لذا شناخت ویژگی های مهندسی توده سنگ از اهمیت بالای برخوردار است . این پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از گمانههای اکتشافی و مطالعات آزمایشگاهی به بررسی وضعیت ژئوتکنیکی سنگهای هورنفلسی موجود در تگیهگاه های ساختگاه سد پرداخته شده است . در این نوشتار ابتدا وضعیت زمینشناسی ساختگاه سد به
اختصار بیان می گردد . سپس تغییرات شاخص کیفی سنگ ) ) RQD و نفوذپزیری توده سنگ ساختگاه و ارتباط آنها، در هر کدام از تکیه گاه های ساختگاه سد مورد بحث واقع شده است . در انتها طبقه بندی Q و RMR بر روی این سنگ ها انجام گردیده و کیفیت توده سنگ، در جناح چپ ضعیف ودر جناح راست متوسط ارزیابی گردیده است .