سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد محلوجی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
داود افیونی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

با مطالعه خصوصیات زنوتیپ های مختلفگ ندم در شرایط تنش شوری و دستیابی به ارقام متحمل تر می توان بازده تولید در این شرایط را افزایش داد در این طرح ۲۴ ژنوتیپ گندم در قالب یک طرح بلوک کامل تصفادی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت.