سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمنصور میرجلیلی – گروه نساجی دانشگاه یزد
سعید فتاحی –

چکیده:

زیردست پارچه و ارزیابی آن از جمله مهمترین خواصی است که سهم بسیارمهمی درارزیابی کیفی پارچه دارد روشها و دستگاه های متفاوتی جهت ارزیابی این خاصیت ارایه شده است که روش بیرون کشیدن پارچه از درون حلقه یکی از سریعترین و دردسترس ترین آنها می باشد دراین تحقیق دایره ای به قطر ۲۵۰ میلی متر از ۱۹ نمونه پارچه مخلوط سلولز – پلی استربا مشخصات بافت و تکمیل متفاوت با سرعت ۱۰ میلی متر بردقیقه از درون یک نازل استوانه ای به طول ۱۷ و قطر ۱۹ میلی متر توسط یک دستگاه استحکام سنج بیرون کشیده شد نمودار تغییرات نیرو برحسب طول عبور رسم شده و مختصات نقاط خاصی از این منحنیها به همراه خواص دیگری چون وزن واحد سطح طول خمشی درجهت تاروپودو ضخامت پارچه با نتایج حاصل از نظرسنجی از افراد متخصص درخصوص زیردست مطابقت داده شد رگرسیون خطی چندمتغیره به کارگرفته شده نشان داد که عدد زیردست ارایه شده توسط حس کننده های انسانی را می توان با ضریب همبستگی بیش از ۹۵ درصد از روی مشخصاتی چون وزن واحد سطح و بیشترین نیروی مشاهده شده درطول عبورپارچه و مقدار نیرو درزمانی که انتهای مخروط پارچه به لبه پایینی نازل می رسد پیش بینی نمود.