سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمید محمدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
فردین بوستانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده:

اجرای پروژه پخش سیلاب در منطقه گربایگان فسا منجر به بهبود قابل ملاحظه منابع آبی زیرزمینی منطقه شده است به گونه ای که ظرفیت تأمین آب منطقه از ۴/۰۸ میلیون مترمکعب به بیش از ۱۴/۰۳ میلیونمترمکعب افزایش یافته است البته در حال حاضر بیش از ۲۶/۹ میلیون مترمکعب از منابع ابی این منطقه استحصل می شود که فراتر از ظرفیت است. این مطالعه با هدف ارزیابی زیست محیطی این پروژه صورت گرفت. ارزش زیست محیطی حاصل از اجرای پروژه برابر با ارزش آب تأمین شده توسط این پروژه در نظر گرفته شد. ارزشگذاری آب نیز در دو قسمت مجزا صورت گرفت. به این ترتیب که ارزش اضافه برداشت مازاد بر ظرفیت پروژه بطور مجزا و ارزش افزایش آب در دسترس ناشی از اجرای پروژه تا سطح ظرفیت پروژه بطور مجزا مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزش اضافه برداشت با استفاده از دو روش تخمین تابع تقاضای تجویزی و محاسبه بازده ناخالص حاصل از اضافه برداشت مبتنی بر روش باقیمانده برآورد گردید. بر اساس روش اول قیمت هر مترمکعب اضافه برداشت شده بالغ بر ۴۶۰ ریال به دست آمد و بر اساس روش تابع تقاضای تجویزی این ارزش برابر با ۳۹۹/۶ ریال به ازاء هر متر مکعب آب به دست آمد