سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمد حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
تخریب زیستگاه در نواحی طبیعی تهدید بزرگ جهانی برای حفاظت از تنوع زیستی محسوب می شود. این تهدید می تواند آثار منفی چشمگیری بر محیط زیست، به ویژه حیات وحش جانوری داشته باشد این رو به روشهایی نیاز است که به کمک آنها بتوان زیستگاه ها را ارزیابی کرد تعیین وضعیت پراکنش گونه های حیات وحش و وضعیت زیست گاه های تحت اشغال آنها ازاهمیت به سزایی درمدیریت حیات وحش و زیستگاه ها برخوردار است به منظور ارزیابی زیستگاه گونه پایکاOchotona rufescens ازعوامل اکولوژیک پایدار شیب جهت و ارتفاع براساس نقاط حضور گونه استفاده شد برای تجزیه تحلیل داده ها ازنرم افزار MINITAB و ۳٫۹ Arc GIS استفاده شد نتایج حاصل ازارزیابی زیستگاه نشان داد که زیستگاه مطلوب پایکا درپارک ملی گلستان عمدتا درمناطق صخره ای و کوهستانی درشیب های ۵تا۲۰درجه است همچنین جهت های ترجیحی این گونه بیشتر جهت جنوبی و شرقی است معمولا پایکاها دراین منطقه درارتفااع بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ متر ازسطح دریا زیست می کنند.