سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی سعیدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

این نوشتار سعی در آن دارد که با بیان مشکلات پیش روی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی (EIA) و معرفی ارتباط بین آمایش سرزمین و این رویکرد با توسل به رویکرد نوین ارزیابی زیست محیط راهبردی (SEA)شکاف های ناشی از کوچکی مقیاس تصمیم گیری در EIA را بهبود بخشید. بطورکلی ارزیابی اثرات توسعه ،ارزیابی زیست محیطی راهبردی و آمایش سرزمین هرسه ازابزارهای توسعه پایدارمی باشند وبه عنوان روش های پیشگیرانه عمل می کنند. ایجاد ارتباط منطقی بین مقیاس های تصمیم گیری این سه رویکرد می تواند بسیاری از معضلات زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه در کشور را بهبود بخشد.