سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدی شهیدیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
خسرو حسینی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
محمد علی افراز – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

بحران کم آبی در آینده نه چندان دور از مواردیست که ذهن جهانیان را به خود مشغول کرده و این امر درکنار مسئله تولید انرژی موجب پیدایش علم مهندسی سد شده است ولی ارزشهای بدست آمده در نتیجه احداث سد بایستی دربرابر اثرات منفی آن موازنه گردند . سدها درمراحل مختلف احداث بهره برداری و پایان عمر مفید خود تاثیرات عمیقی بر محیط زیست برجای خواهند گذاشت . واقعیت امر اینست که در بیشتر سدهای احداث شده درکشورمان ، بررسی اثرات زیست محیطی بطورکامل درنظر گرفته نشده است . در این مقاله سعی شده اثرات مثبت و منفی زیست محیطی سدها ومشکلات ارزیابی آنها به طور کلی بررسی شده و مقایسه ای بین اثرات زیست محیطی چند سد صورت گرفته و سپس راهکارهایی برای کاهش اثرات زیست محیطی سدها ارائه شود.