سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان جوادی پیربازاری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ته
کورش محمدی – استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
احمد خدادادی – استادیار گروه محیط زیست ، بخش عمران دانشکده فنی ، دانشگاه تربیت مدرس، ت

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از ابزارهای مهم مدیریت، تصمیم گیری و مطالعات زیست محیطی در برنامه ریزی پروژه های صنعتی عمرانی می باشد. در حال حاضر یکی ازپروژه های بزرگ کشور ایران در زمینه سد سازی، ساخت سد و نیروگاه گتوند علیا بر روی رودخانه کارون جهتتامین آب منطقه و همچنین تولید برق می باشد. این سد باحجم مخزن ۴/۵ میلیارد مترمکعب در زمان بهره برداری ، دومین سد بزرگ خاکی ایران است. بنابراین ارزیابی زیست محیطی چنین پروژه عظیمی اجتناب ناپذیر است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ابعاد اثرات زیست محیطی پروژه فوق بر محیط زیست اعم از اکولوژیک ، بیولوژیک و فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و پیشنهاد روش هایی جهت کاهش، پایش و کنترل اثرات سوء زیست محیطی با استفاده از ترکیب دو روش ماتریسآیکلند و لئوپولد (ماتریس تلفیقی) – می باشد.