سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت اله صفری – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مریم بیات – کارشناس محیط زیست، طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک، شرکت توسعه منابع آ

چکیده:

همزمان با مطالعات فاز تفضیلی و اجرا نیروگاه های برقابی کوچک،سازمان حفاظت محیط زیست مقرر نموده است که پروژه های برقابی که درمناطق دارای شرایط زیستی قرار می گیرند بدون توجهب ه ابعاد و ظرفیت نصب (زیر ۱۰۰ مگاوات) باید از نظر زیست محیطی ارزیابی شده و در نهایت مجوز ادامه مطالعات واجرا صادر گردد.
در این پژوهش تمامی اجزاء یک نیروگا از نظر ایجاد آلودگی زیست محیطی (و تاثیرات بر محیطهای فرهنگی، اجتماعی و طرح های توسعه) مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که اجرای این نیروگاه ها حداقل اثرات منفی زیست محیطی را دارند که در طی طراحی اجزاء پروژهسعی در اجرا تمهیداتی جهت جلوگیری از آن می شود و در مقابل اثرات مثبت عمده ای بر روی محیط های فرهنگی، اجتماعی و طرح های توسعه خواهد داشت.