سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیدرضا بخشی – دانشجوی دکتری
مهدی صالحی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامحسین برهانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق ترکیبات پودری ۷۶%atMo-14%atSi-10%atB و پودرمولیبدن خالص به کمک آسیاب سایشی با سرعت ساینده ی ۳۶۵rpm درمحیطی کاملا خنثی و آبگرد و نسبت ساچمه به پودر ۲۰ درزمانهای مختلف آلیاژسازی مکانیکی شده ودرمدت زمانهای گوناگون تحت عملیات آنیل نفوذی قرارگرفتند. خصوصیات فازی و ساختاری تمامی پودرها با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی میکروسکوپ نوری AAS,XRD تجزیه و تحلیل شدند و پارامتر شبکه با کمک تابع Nelson–Riley در شرایط مختلف حاصل گردید نتایج حاصله نشان داد که پس از فرایند آلیاژسازی مکانیکی هیچگونه محلول جامد فوق ا شباع از مولیبدن و یا ترکیبات بین فلزی از Mo-Si-B ? Mo-B (Mo-Si حاصل نخواهد شد اما با انجام عملیات آنیل نفوذی برروی پودرهای فعال شده فاز a-MoSi2 و تاحد کمی فاز Mo5Si3 تشکیل می گردد این درحالی است که انجام آنیل نفوذی برروی پودرفعال نشده هیچگونه تشکیل فازی را در پی ندارد.