سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیدرضا بخشی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلام حسین برهانی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ترکیبات پودری %atB10%-atSi14%-atMo76 و پودر مولیبدن خالص به کمک آسیاب سایشی با سرعت ساینده ی rpm 365 در محیطی کاملا خنثی و آبگرد و نسبت ساچمه به پودر ۲۰ در زمانهای مختلف، آلیاژسازی مکانیکی شده در مدت زمانهای گوناگون تحت عملیات آنیل نفوذی قرار گرفتند. خصوصیات فازی و ساختاری تمامی پودرها با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نوری، XRD و AAS تجزیه و تحلیل شدند و پارامتر شبک با کمک تابع Nelson–Riley در شرایط مختلف حاصل گردید.
نتایج حاصله نشان داد که پس از فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی، هیچگونه محلول جامد فوق اشباع از مولیبدن و یا ترکیب بین فلزی از Mo-B ,Mo-Si و Mo-Si-B حاصل نخواهد شد؛ اما با انجام عملیات آنیل نفوذی بر روی پودرهای فعال شده، فاز α-MoSi2 و تا حد کمی فاز Mo5Si3 تشکیل می گردد؛ این، در حالی است که انجام آنیل نفوذی بر روی پودر فعال نشده، هیچگونه تشکیل فازی را در پی ندارد.