سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود لطف پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی
سیدعلی معلمی – پژوهشگاه صنعت نفت
محمدحسن آدابی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی
علی اصغر تقوی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

میدان گازی پارس جنوبی وقع در خلیج فارس بعنوان بزرگترین مخزن گازی جهان شناخته شده است. مطالعات زمین شناسی مخزن وچینه شناسی توالی ها به منظور شناسایی هرچه بیشتر این میدان بر روی سازندهای کنگان و دالان به عنوان سازندهای مخزن انجام گرفته است. ارزیابی سازندهای کنگان و دالان منجر به شناسایی ۳ سیکل بزرگ رسوبی به نامهای ks4 , ks3 معادل سازند دالان بالایی و ks2 معادل بخش زیرین کنگان اصلی تشکیل سیکل های رسوبی فوق نوسانات شدید سطح آب دریا بوده است که تحت تاثیر فرایندهای یخچال زدایی شناخته شده است. برخی از سیکهای رسوبی فوق الذکر دارای خصوصیات مخزنی هستند که در این بین نقش بخشهای بالایی سازند دالان بیشتر است. بر اساس چینه شناسی توالی ها بخش های HST بویژه لایه های مربوط به early HST بهترین شرایط مخزنی را دارا می باشند با توجه به اینکه حوضه تحت تاثیر فرایندهای تکتونیکی نظیر fracturing نبوده لذا گسترش افقهای مخزنی در ارتباط با نهشته شدن رخساره های گرین استون بوده است.