سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خشنود علیزاده – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه

چکیده:

گزینش و معرفی ژنوتیپ های سازگار و پرمحصول گلرنگ در شرایط دیم زمینه استفاده بهینه از ظرفیت های زراعی موجود را فراهم می سازد در این راستا ۲۵ لاین گلرنگ که در آزمایشات سال گذشته برتر بودند در قالب طرح لاتیس مربع با دو تکرار در سه سال و پنج مکان مورد ارزیابی قرار گرفتند.