سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا پیرمرادی – مهندس عمران نقشه برداری (متخصص GIS و LIS) کارشناس مسئول GIS سازمان نقشه برداری
تهمینه پرتوی – دانشجوی ترم آخر کارشناس عمران نقشه برداری
مرجان جوادیان – دانشجوی ترم آخر کارشناس عمران نقشه برداری

چکیده:

عدم مکان یابی صحیح کاربری های شهری خصوصا کاربری آموزش منجر به ناهماهنگی بین نیازها و خدمات ارائه شده از سوی کاربری ها می شود. عدم این هماهنگی در کاربری اموزشی باعث ایجاد مشکلاتی برای دانش آموزان و والدین آنها شده است.
هدف از انجام این تحقیق ارزیابی سازگاری مدارس ابتدایی و همچنین تعیین مکانهای مناسب برای احداث مدرسه ی جدید(مطالعه ی موردد منطقه ۶ تهران) میباشد که با توجه به توانایی و تحلیل چند جانبه کاربری ها با یکدیگر، به منظور انتخاب مکان بهینه مراکزآموزشی، از سامانه اطلاعات مکانی (GIS) استفاده شده است.
در این مقاله با بررسی ضوابط و قوانین مکان های آموزشی و به کارگیری نقشه های۱:۲۰۰۰ منطقه ۶۵ ابتدا وضع موجود سازگاری کاربری آموزشی با سایر کاربریها بررسی گردیده است. سپس با توجه به فاکتورهای لازم برای مدل سازی مکانهای مناسب مدارس، نقشه های فاکتور تهیه و طبقه بندی مجدد ۱ (Reclassification) روی آنها انجام گرفت و بعد از آن به روش Rating ، به هر یک از فاکتورها وزنی داد ه شد. در انتها نیز با استفاده از مدل تهیه شده، نقشه های فاکتور بهروش همپوشانی شاخص تلفیق و مناطق مناسب مشخص گردید.