سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
متین ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مهدی مومنی رق آبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمان

چکیده:
بیش از نیم قرن از استفاده از ریزشمع ها می گذرد که ابتدا به عنوان راه حلی جهت تقویت پی های موجود بودند.در ۲۰ سال گذشته شاهد پیشرفت چشم گیر تکنولوژی آنها بوده که از ریزشمع های با توان باربری انک، به المانهای با باربری بالا تبدیل گشته اند.یکی از عوامل موثر در طراحی ریزشمع ها سختی آنها می باشد که خود به عوامل مختلف سازه ای و ژئوتکنیکی وابسته می باشد. در این تحقیق با توجه به پیچیدگی و گستردگی پارامترهای دخیل، منطق فازی بکار گرفته شد. همچنین از نتایج حاصل از سایتهای موجود در شهر کرمان در ساخت مدل استنتاجی و کنترل آن جهت تخمین سختی ریزشمع استفاده گردید. پس از بررسی پارامترهای تاثیر گذار شناسایی و به دو بخش ژئوتکنیکی و سازه ای تقسیم شده که شامل عدد نفوذ استاندارد، نسبت تخلخل و پارامتهای سازه ای طول و قطر ریزشمع می باشند.مدل ساخته شده با این پارامترها به عنوان ورودی ایجاد و نتایج آن پس از صحت سنجی با واریانس خطای ۸۳/۹۶% مورد تائید واقع شد.