سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیمین پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تراکم بوته بر روی سرعت و دوام پر شدن دانه رقم G-14088 در لوبیا چیتی، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سال ۱۳۸۶ در منطقه تبریز به اجرا در آمد. این رقم لوبیا در چهار تراکم ۱۴، ۲۰، ۳۰ و ۶۰ بوته در متر مربع در سه تکرار در مزرعه کشت شد. در این بررسی با استفاده از یک مدل خطی دو تکه ای، پارامترهای مربوط به پر شدن دانه ارزیابی گردید . دو پارامتر سرعت پر شدن دانه و حداکثر وزن دانه به طور معنی داری تحت تأثیر تراکم قرار گرفتند . حداکثر وزن دانه و سرعت پر شدن دانه در کمترین تراکم ( ۱۴ بوته در متر مربع ) به دست آمد و با افزایش تراکم ، این صفات کاهش یافتند. رسیدگی وزنی نیز در تراکم های بالاتر، زودتر از تراکم های پایین تر اتفاق افتاد.