سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
اسداله مهرآرا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
زهرا عطف –

چکیده:
جهان امروز در حال ورود به اقتصاد دانش محور است .در این اقتصاد سرمایه های فکری جزء مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و موفقیت سازمان ها عمدتا ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد. سرمایه فکری یعنیاطلاعات ذهنی، دانش، دارایی فکری و تجربهای که برای ایجاد ارزش به کار می رود. هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی یکی از اجزاء سرمایه فکری، یعنی سرمایه ارتباطی در دانشگاه آزاد قائم شهر میباشد. برای این منظور پس ازبررسی مطالعات پیشین و شناسایی شاخص های سرمایه ارتباطی، به ارزیابی و رتبه بندی این شاخص ها با استفاده از تکنیکENTROPYپرداختیم. پس از محاسبات به این نتیجه رسیدیم که که در دانشکده های آزاد قائم شهر به شاخص ارتباط صنعتی (ارتباطی به منظور بالا بردن میزان استخدام دانشجویان و تعداد افراد مشارکت کننده برای انجام یک امر به طور مشترک) با داشتن بالاترین وزن( 0.654W=اهمیت بیشتری داده میشود و به شاخص ارتباط آکادمیک (از قبیل فعالیت های مذاکره با دانشمندان و اساتید بین المللی) با داشتن کمترین وزن ( 0.154(w=اهمیت کمتری داده می شود. از آنجایی که سرمایه فکری حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و تبدیل کاربرد عملی دانش اعضای سازمان است، برقراری ارتباط آکادمیک باعث افزایش غنای اطلاعات و بالاتر رفتن دانش اعضای دانشکده (اساتید و دانشجویان) و استفاده صحیح از سرمایه انسانی خواهد شد.